ARKIB IKLAN SEBUTHARGA

UMK(B)/S-A/17(BS)/2016 - PBPI
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT UNTUK LIMA (5) BUAH MAKMAL BAHASA DI PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSANIAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS BACHOK
17-07-2016
24-07-2016