ARKIB IKLAN SEBUTHARGA

UMK(B)/S-A/21(BS)/2016 - PBPI
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI SERTA MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN "LANGUAGE LABORATORY SYSTEM" UNTUK TUJUAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL BAHASA, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
15-05-2016
23-05-2016