Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/01/2020-3PI
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN CANSELORI, KOMPLEKS AKADEMIK, DEWAN TUANKU CANSELOR DAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN UTAMA SERTA PERSEKITARAN (ZON 3) SELAMA TIGA (3) BULAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) BACHOK, KELANTAN