Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/05/2021-3PI
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (FPV) PADANG TEMBAK SERTA PERSEKITARAN SELAMA SEMBILAN (9) BULAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)