Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/21/2020-BEND
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS ASET UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (BERSERTA BANGUNAN) DAN DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY BAGI TAHUN 2020-2021