Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/13/2021-3PI
PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SISTEM PENDINGIN HAWA JENIS BERPUSAT DAN BERASINGAN SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI