Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/01/2021-HEP
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK / TAKAFUL TAHUN 2020/2021 BAGI PELAJAR PRASISWAZAH (TEMPATAN DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN