Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/04/2021-3PI
KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM PENDINGIN HAWA JENIS BERPUSAT DAN BERASINGAN SELAMA DUA BELAS (12) BULAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI