Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/02/2020-3PI
PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SISTEM PENDINGIN HAWA JENIS BERPUSAT DAN BERASINGAN SELAMA DUA BELAS (12) BULAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI