Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/05/2020-3PI
CADANGAN KERJA UBAH SUAI ARAS SATU PT1149 BLOK K KEPADA MAKMAL KECERGASAN DAN ARAS DUA UNIT A9A & A10A BLOK A KEPADA MAKMAL PELANCONGAN UNTUK FAKULTI HOSPITALITI, PELANCONGAN & KESEJAHTERAAN (FHPK), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS KOTA