Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/06/2021-3PI
KERJA-KERJA PENGUKUHAN TEBING (CERUCUK KEPINGAN) DI SEBAHAGIAN DINDING LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI