Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK (B) / S - A / 16 / 2017 - BEND
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS ASET UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (BERSERTA BANGUNAN) DAN DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY