Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/07/2021-3PI
CADANGAN UBAH SUAI BILIK OPERASI PEPERIKSAAN / UTILITI, BILIK FAIL OPERASI, BILIK KEBAL PERCETAKAN PEPERIKSAAN DAN BILIK KEBAL KERTAS PEPERIKSAAN DI DEWAN TUANKU CANSELOR UNTUK BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK (BPA), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK), BACHOK, KELANTAN