Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK (B) / S-A / 09 / 2017 – BEND
SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DOKUMEN BERCETAK UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN