Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B) / S-A / 12 / 2017 - PBPI
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG SERTA MENGUJILARI PERKAKASAN DAN PERISIAN RECORDING SYSTEM DAN AUDIO VISUAL SYSTEM UNTUK TUJUAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMEBELAJARAN DI STUDIO RAKAMAN MINI DAN MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSANIAH, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTA