Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/12/2020-HEP
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK TAHUN 2020 BAGI PELAJAR PRASISWAZAH (TEMPATAN DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN