ARKIB IKLAN TENDER

UMK (B) / T / 08 / 2016 - PPPP
TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 'SEWERAGE TREATMENT PLANT' KAPASITI 2200PE UNTUK PEMBINAAN JALAN UTAMA, JARINGAN JALAN DALAM KAMPUS DAN KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
15-08-2016
06-09-2016