Kenyataan Keputusan Tender

UMK (B) / T / 09 / 2016 - PTM
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH TABLET MUDAH ALIH UNTUK TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN