Kenyataan Keputusan Tender

UMK (B) / T / 10 / 2017 – CCI
TENDER PERKHIDMATAN CAPAIAN INTERNET DAN RANGKAIAN VPN BERSAMA PERALATAN ‘NEXT-GENERATION FIREWALL’ DAN PERALATAN YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN