Kenyataan Keputusan Tender

UMK (B) / T / 11 / 2017 – BEND
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA DUA PULUH LAPAN (28) UNIT MESIN PENYALIN SECARA SEWAAN BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)