Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/04/2020-CCI
TENDER PERKHIDMATAN CAPAIAN INTERNET DAN RANGKAIAN VPN BERSAMA LESEN ‘NEXT-GENERATION FIREWALL’ DAN PERALATAN YANG BERKAITAN SELAMA 36 BULAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN