Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/03/2020-HEP
PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENYUSUNAN & PENYELENGGARAAN PERABOT SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 36 BULAN DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN