Kenyataan Keputusan Sebutharga

UMK(B)/S-A/05/2023-HEP
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK / TAKAFUL TAHUN 2023/2024 BAGI PELAJAR PRA-IJAZAH, ASASI SAINS, PRASISWAZAH (TEMPATAN DAN ANTARABANGSA) DAN PELAJAR PASCA-SISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN