Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/01/2023-3PI
PEMBINAAN JAMBATAN DI LALUAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR KE FAKULTI, PERPUSTAKAAN DAN AGRO TECHNO PARK, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK), KAMPUS JELI