Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/03/2023-PPI
TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKOFIGURASI DAN MENTAULIAH KHIDMAT SOKONGAN BAGI KOMPUTER PELAYAN APLIKASI UTAMA PPI, UMK