Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/04/2023-CCI
TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA SISTEM LED PANEL (INDOOR) BESERTA AKSESORI SOKONGAN DI DEWAN TUANKU CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN