Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/05/2023-3PI
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN TAMAN BENDAHARA SERTA PERSEKITARAN SELAMA TIGA PULUH ENAM (36) BULAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS KOTA