Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/07/2023-3PI
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN DI ZON 3 SELAMA TIGA PULUH ENAM (36) BULAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) BACHOK