Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/09/2023-3PI
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI & MENTAULIAH SATU (1) BUAH BAS BERKAPASITI 40 PENUMPANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN