Kenyataan Keputusan Tender

UMK(B)/T/10/2023-3PI
KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT JENIS AIR COOLED MODULAR CHILLER DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK), BACHOK, KELANTAN